Rest Stop

W listopadowym numerze Esquire Magazine ukarze się kolejne nowe opowiadanie Kinga – Rest Stop.

Esquire Magazine