Informacje o tekście „The Gingerbread Girl”

The Gingerbread Girl, nowa nowela Kinga, która ukazała się w nowym numerze Esquire ma 23 strony, łącznie ze stroną tytułową, zdjęciami i ilustracjami.

Gingerbread Girl