Zdjęcia z planu ekranizacji opowiadania „Mgła”

Oto kilka zdjęć z planu zdjęciowego ekranizacji Mgła: