Top 12 Kinga ze zdjęć Stephen’s Empire

King wybrał swoje top 12 z pośród wszystkich zdjęć znajdujących się w jego Imperium. Możecie je przejrzeć tutaj.

Stephen's Empire