Stephen King wystąpił w programie The Today Show

Wczoraj Stephen King rozpoczął tygodniowe medialne tournee promujące książkę Joyland i musical Ghost Brothers Of Darkland County. Jednym z dzisiejszych przystanków był występ w programie The Today Show. Rozmowę z pisarzem można obejrzeć tutaj.

 

Stephen King w The Today Show