Stephen i Owen w audycji radiowej

Stephen i Owen wzięli udział w programie radiowym CBC Radio – Q with Jian Ghomeshi. Tę ciekawą rozmowę można obejrzeć poniżej.