Stationary Bike

W zbiorze opowiadań ‚Borderland 5’ pojawi się kolejne nowe opowiadanie Kinga – Stationary Bike.

Borderlands 5