Prawdopodobna data premiery zbioru „Full Dark, No Stars”

Premiera najnowszej książki Kinga, Full Dark, No Stars o której informowaliśmy 5 lutego ma mieć miejsce najprawdopodobniej 9 listopada 2010. Data ta może jednak ulec jeszcze zmianom.

Full Dark, No Stars logo