Pierwsze ilustracje z „Secretary of Dreams, volume 2”

Poniżej możecie obejrzeć kolejne strony z przygotowywanego Secretary Of Dreams 2: