Nowy esej Stephena Kinga – „Guns”

Ukazał się esej Stephena Kinga – „Guns” – w którym autor wypowiada się na temat prawa do posiadania broni. Chciałby w ten sposób sprowokować na ten temat konstruktywną debatę. Tekst można zakupić w formie ebooka za 0.99$. Zysk ze sprzedaży zostanie przeznaczony na Brady Campaign, która ma zapobiegać przemocy wyrządzanej za pomocą broni.

Guns