Nowe opowiadanie Kinga pt. „Premium Harmony”

W magazynie The New Yorker, który ukaże się w Stanach 2 listopada (jest to jednakże numer datowany na 9 listopada) zamieszczone zostanie nowe opowiadanie Kinga pod tytułem Premium Harmony, którego akcja toczy się w miasteczku Castle Rock.

New Yorker logo