Mroczna Wieża VII

Amerykańskie wydanie ostatniego tomu cyklu Mroczna Wieża będzie liczyło 768 stron.

Mroczna Wieża