Salem’s Lot

Jeden z producentów nowego Miasteczka Salem, Jeffrey Hayes, powiedział, że Stephen King przeczytał scenariusz i jest bardzo zadowolony.