Entertainment Weekly

Stephen King dostał propozycję zostania felietonistą w bardzo popularnym magazynie – Entertainment Weekly. Raz lub dwa razy w miesiącu będzie publikował swój tekst na temat ogólnie pojętej pop-kultury. Pierwszy artykuł pojawi się 8 sierpnia.

Entertainment Weekly