„Christine” na Blu Ray

W marcu 2013 roku ukazało się wydanie Blu-ray ekranizacji Christine. Niestety wydanie to ukazało się w nakładzie jedynie 3000 egzemplarzy i w chwili obecnej nie jest ono już dostępne w normalnej sprzedaży.

Christine BR