Bram Stoker Award

Stephen King zostanie uhonorowany nagrodą Bram Stoker Award For Lifetime Achievement, czyli za życiowe osiągnięcia na polu literatury.

Bram Stoker Awards