Artykuł Kinga w magazynie Fangoria

Stephen King napisze artykuł do magazynu Fangoria. Zatytułowany jest on What’s Scary i traktuje o horrorach z ostatnich 10 lat – od Blair Witch Project do Dystryktu 9. Pierwsza jego część ukaże się w numerze grudniowym (#289), a druga miesiąc później (#290).

Fangoria logo