Specjalne, ilustrowane wydanie książki Joego Hilla „Rogi”