Obsada ekranizacji opowiadania Joego Hilla „Czarny telefon” wybrana