Joe Hill – pytania i odpowiedzi o pisarzu i jego nowej książce „The Fireman”